بخش مالی

در این بخش سه منوی متفاوت وجود دارد.

یکی منوی گردش حساب هست که لیست تراکنش های مالی گذشته شما در سامانه را نمایش می دهد:

گردش حساب

دیگری منوی صورت حساب ها می باشد که لیست صورت حسابهایی هست که یا توسط سیستم تولید شده و در صف پرداخت مانده اند و یا به شکل دستی توسط اپراتور پشتیبانی ایجاد شده و یا توسط خودتان در اثر انتخاب سرویس و یا افزونه خاصی ایجاد شده و همینک منتظر پرداخت شما هستند.

صورت حسابها

دیگری هم منوی شارژ حساب کاربری می باشد. در این بخش شما می توانید مبلغی را به شکل تنخواه به حساب کاربری خود شارژ کنید که در زمان هایی مانند عدم دسترسی به سیستم جهت تمدید سرویس و یا پرداخت هزینه های جانبی نیاز به پرداخت داشته باشید می توانید از این بخش کمک بگیرید.

شارژ حساب