ماژولها و افزونه‌ها

جاواهاستینگ از انجا که زیر ساخت هاستینگ را در ۴ مدل مختلف اشتراکی، نیمه اختصاصی، اختصاصی و کلاستر شده ارائه می کند لذا مشتریان زیادی هستند که نیاز به افزونه های کنار دستی دارند تا بتوانند، در کنار فضای میزبانی از امکانات و ابزارهای بیشتری استفاده کنند در این بخش ما لیستی از افزونه های قابل ارائه در جاواهاستینگ را لیست کرده ایم که مشتریان می توانند در خواست فعال سازی این افزونه را بر روی سرویس اختصاصی و یا کلاستر شده خود ارسال کنند تا همکاران فنی بر روی سرویسشان فعال سازی و ارائه کنند.

پس از فعال سازی افزونه ها در این صفحه امکان مدیریت افزونه ها بر اساس نوع آنها فعال می گردد.

ماژولها و افزونه ها